breaking news

ATA LIONS ATATÜRK VE LAİKLİK GECESİ DÜZENLEDİ

12 Şubat 2016 | Highlife Magazin
ATA LIONS ATATÜRK VE LAİKLİK GECESİ DÜZENLEDİ
CEMİYET
0

Ata Lions Kulübü, Laiklik İlkesi’nin Anayasa’ya girişinin 79. yıl dönümünde  Prof. Dr. Rona Aybay ve Anayasa Hukukçusu Anayasa Mahkemesi eski Üyesi Sayın Prof. Dr. Fazıl Sağlam’ın katılımıyla Atatürk Gecesi düzenledi.

Podyum Davet’te düzenlenen geceye Lions 118K Yönetim Çevresi Federasyon Başkanı İlknur Kutucu, Ata Lions Kulübü Başkanı Zafer Ekici, kulüp başkanları ve üyeleri ilgi gösterdi. Laikliği Anayasa İlkesi olarak belirlemenin 10 yıl önce doğan bir çocuğa isim koymak olduğunu söyleyen Prof. Dr. Aybay, “Türkiye Cumhuriyeti’nde 1937’den sonra yapılan tüm anayasalarda laiklik, temel bir ilke olarak yer aldı. Laiklik Türk toplumunda eşitliğin temelidir. Dolayısıyla demokrasinin de temelidir. Ayrıca laiklik, toplumumuzda kadının statüsünü de yükseltmiştir. Laiklik, Türkiye’de demokrasinin, toplumsal huzurun ve din özgürlüğünün teminatıdır” ifadelerini kullandı.

PROF. DR. SAĞLAM: DEMOKRATİK SİSTEMİN KORUNMASI İÇİN LAİKLİK ZORUNLUDUR…

Anayasa Mahkemesi eski Üyesi Prof. Dr. Fazıl Sağlam ise, şöyle konuştu: “Türkiye’de laiklik ilkesini belirleyen temel faktör, Cumhuriyet’ten önce Halife’de simgelenen teokratik bir devletin varlığıdır. Türk devletinde laiklik ilkesinin diğer ülkelere göre farklılığını koyan temel norm: ‘Kimse devletin sosyal, ekonomik, siyasal,  hukuksal temel düzenini kısmen de olsa din kurallarına dayandırmak veya siyasal ve kişisel çıkar sağlama amacı ile ne dini ya da dini duyguları istismar edemez. Kötüye kullanılamaz’ maddesidir. Bu kuralın yasakladığı alan, laiklik ilkesinin özüdür. Bu maddede yasaklanan alan din istismarıdır. Hak ve özgürlüğü kötüye kullanma özgürlüğü yoktur. Laiklik, Türkiye’deki demokratik sistemin korunması için gereklidir.”

Öte yandan gecede elde edilen gelir, Lions 118-K Yönetim Çevresi Federasyonu tarafından yapılmakta olan Alzheimer Hasta Konuk Evi inşaatına aktarıldı.

Cemiyet "Baby Shower" da Buluştu
ÜNLÜLER “GENÇ DOKUNUŞ” PROJESİNDE BULUŞTU

  • Hit: 270